TÖÖRIISTAMARKET
Ankurüürnik Tööriistamarket.
Üüripind 3100 m2.

Kaubandus-, kontorihoone I etapp valmis 2001 aastal.
Kaubandus-, kontorihoone II etapp valmis 2013 aastal.

Kaubandus-, kontorihoone III etapp valmis 2019 aastal, arenduse tulemusel lisandus varasemale 600 m2.
Vaata ka teisi objekte