NÕLVAKAARE KINNISTUD
Nõlvakaare 4 kinnistu on 7 707m2 suuruse kogupinnaga ärimaa. Krundi hoonestus ala on 2 700m2. Ehitatavate hoonete suurim lubatud kõrgus on 12m. Krundile on lubatud ehitada maksimaalselt 5 hoonet.

Nõlvakaare 6 kinnistu suurus on 7 258m2 millest hoonestus ala on 2 600m2. Tegemist on ärimaaga millele on lubatud ehitada kuni 5 hoonet maksimaalse kõrgusega 12m.

Nõlvakaare 8 kinnistu suurus on 5 631m2 millest hoonestus ala on 2 000m2. Tegemist on ärimaaga millele on lubatud ehitada kuni 5 hoonet maksimaalse kõrgusega 12m.

Kruntidel on detailplaneering
Kolme krundi kogupind on kokku 20 596m2
Kolme krundi hoonestus ala kokku 7 300m2


 
Vaata ka teisi objekte