EDISE ARENDUS
Jõhvi vallas Edise külas, Jõhvi - Kukruse lõigul, Jõhvi linna sissesõidul Tallinna poolt, kaks detailplaneeringuga krunti: Valge 25201:005:0288, krundi suurus 27430 m2  ja ehitusalune pind kuni 10 000 m2, Valge 25201:005:0289 krundi suurus 12 641 m2 ja ehitusalune pind kuni 6000 m2.  
Vaata ka teisi objekte